Tove Videbæk besøg i Nicaragua decemper 2014

3 piger og 3 dreng og vores besøgsgruppe.jpg

Besøg i Nicaragua i december 2014

Tove Videnbæk orienterede på sidste bestyrrelsesmøde om monotoreringsbesøget 1. - 5.12.2014, som hun havde gennemført sammen med Tanja Kristensen fra IAS. Tanja Kristensen skulle lave den afsluttende opfølgningsrapport, for at IAS kan stå inde for forløbet. Herunder havde hun interviews med lederne af, lærerne i samt  børnene i projektet, og disse interviews kan Børnenes Liv bruge.

 

Besøget havde været meget konstruktivt. Tanje Kristensen konstaterede både positive forhold og forhold, der kan forbedres, og der var en god dialog med Verbo herom.  Verbo selv har været særdeles tilfreds med forløbet og har opnået mere med de involverede børn, end de havde turdet håbe på.

 

På opfordring havde Verbo udarbejdet punkter, som de ønskede indarbejdet i et kommende projekt, herunder:

·       Projektnavnet ændres fra Børnehjem til Vocational Institute, idet der er megen uddannelse og personlig opbygning indarbejdet, som ikke passer med navnet "Børnehjem".

·       I stedet for at lave satelitter rundt om i landet tænkes nu på at udvikle nuværende sted, så børn andre steder fra kan komme dertil, idet de eksisterende bygninger er velegnede til internatophold.

·       Projektet skal også fokusere på børnenes videre udvikling og uddannelse.

·       Strategisk partnerskab med andre virksomheder til udveksling af erfaringer, herunder gerne nogle, der har erfaring med tropisk landbrug.

·       Bob vil gerne til Danmark og møde DMRU samt orientere om arbejdet på møder rundt omkring.

 

Produkterne fra landbrugsproduktionen sælges lokalt, men hvis man kunne fragte dem til byen, ville der kunne opnås dobbelt så gode priser.  Men det kræver en lastbil, som man ikke har penge til, og der kunne derfor være ønske om at skaffe finansiering hertil - vil ikke kunne indgå i DMRU-projekter - men der kunne være visse muligheder i Kulturstyrelsens pulje til "humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål". Det er dog noget der vil skulle ses på sammen med IAS.

Der er envidere stadig behov for en bedre traktor.

 

I ugens løb havde der også været møde med en Leck Heflin fra organisationen "Pontis" (broer), der arbejder med udvikling af modelfarme, der er store nok til at kunne brødføde en familie.  Han var interesseret i et samarbejde med Verbo, hvor han kunne købe det nødvendige jordstykke af Verbos ejendomsbesiddelser og der opbygge en modelfarm, som også kunne bruges i undervisningsøjemed og dermed vise eleverne, hvordan det var muligt at blive selverhvervende. Ideen forekommer særdeles god i forbindelse med vore projekter.

 

Tanja og TV med de 3 piger.jpg

Der var endvidere møde med en ven til Tove Videbæks's søn Poul David Videbæk, som havde udviklet en art kiks, kaldet "fortified cookies", som er baseret på okseblod og som indeholder de proteiner, et barn har behov for pr dag. Han har kontakt med FN om udbredelse af produktet, og han venter at kunne tilbyde kiksene gratis til Verbo. Produktet fabrikeres af Protena, Nicaragua.    

                                                                                                © Børnenes Liv