Børne-prostitution


nicaragua-child-prostitution

I Nicaragua er 7 ud af 10 seksuelle overgreb begået mod piger under 18 år. Der er mange tilfælde af human trafficking (menneskehandel) blandt børn, som bliver solgt ind eller ud af landet. 

                                                                                                © Børnenes Liv