Børnenes Livs humanitære og sociale projekt i Nicaragua

uge 7 - dreng på vores kølerhjelm vasker vores rude

Nicaragua var engang Mellemamerikas ”spisekammer”, men er nu det fattigste land i Mellemamerika. Dette skyldes både voldsomme jordskælv, vulkan-udbrud, borgerkrige, hvor tusinder blev dræbt, og andre tusinder forlod landet, samt politiske beslutninger, som bestemt ikke har hjulpet de fattigste i landet.  

Formålet med projektet:                                                                           

Formålet med projektet er at få flest mulige af de tusinder af gadebørn væk fra gaderne i hovedstaden Managua i Nicaragua og give dem et kærligt hjem, sund mad, skolegang og Bibel-undervisning. Ud over almindelig skolegang vil børnene ligeledes få landbrugsundervisning, således at de efter endt skolegang vil være i stand til at få job, videre uddannelse eller eget lille landbrug - og dermed kunne forsørge sig selv. 

Målgruppen for projektet:                                                                       

Målgruppen for projektet er de tusinder af børn (5-15 år), som lever på gaden i Nicaragua. Her springer de rundt imellem biler på gaderne for at tigge. De sidder i vejsiden og spiser de madrester, som bilisterne smider ud til dem. Ligeledes slikker de på tomme pizza-bakker, fordi de dog ”smager” af mad - ligesom de sniffer lim. Her på gaden bliver de misbrugt bl.a. som hjælpere for narko-pushere, som prostituerede, som tyve m.v. Om natten sover de under pap og plastik i grøfter eller i høje træer.

Når man spørger om fremtidsudsigterne for disse børn, får man at vide, at de fleste dør, inden de fylder 15 år, fordi de lever et så usselt liv. Da vi selv så disse børn, rørte det os dybt i hjertet, og vi følte, at vi måtte gøre en indsats for dem.

Beskrivelse af projektforløbet:                                                            

Foreningen Børnenes Liv blev derfor etableret i februar 2012 med henblik på at hjælpe så mange som muligt af de fattigste og mest udsatte børn i Nicaragua. Vi har fra 2013 gennemført et projekt for 30 gadebørn, som fik et kærligt hjem, sund mad, skolegang og Bibel-undervisning på Verbo kirkens skole og børnehjem Casa Bernabe, 14 km uden for hovedstaden Managua. Undertegnede har sammen med bestyrelsesmedlemmer, en landbrugslærer, en kultursociolog m.v. besøgt projektet i alt 6 gange for at sikre, at det går den rigtige vej, at børnene har det godt, og at de lærer alt det, som de skal.

Med det nye projekt, som vil gå i gang pr. 1. sept. 2017, vil vi bygge videre på erfaringerne fra dette projekt og tage ansvar for uddannelse af 100 gadebørn.

Disse børn vil fortsat få et kærligt hjem, sund mad og skolegang og life skills. Derudover vil vi som noget nyt give - især de større børn - landbrugs-undervisning, således at de har mulighed for at få job, læse videre eller etablere eget landbrug / egen virksomhed, når de forlader skolen, så de kan forsørge sig selv, og ikke ende på gaden, hvor de kom fra.

For at sikre dette har vi allieret os med Agroskolen i Hammerum, landbrugs-universitetet i Managua, en landarbejder-forening i Nicaragua, Caritas og socialministeriets afdeling i Nicaraguas hovedstad. Ligeledes har vi sikret os, at alle børnene vil få en mentor (familie) i menigheden i Verbo, Managua. Disse mentorer vil have kontakt med børnene og invitere dem på ferier samt hjælpe med praktiske ting.

I februar 2017 var vi en gruppe på 4 personer (selvbetalt) fra Danmark i Nicaragua for at tale med lederne af menigheden og skolen samt med ledere fra ovenstående institutioner og foreninger om dette nye projekt. Alle er meget velvillige og vil gerne hjælpe til.

uge 7 - her dyrkes noget, som jeg ikke lige kan se, hvad er

Således har Agroskolen i Hammerum indvilliget i at sende en lærer og 5-10 sidste-års-elever til Casa Bernabe hvert år, hvor de vil undervise børnene og være i praktik sammen med dem på skolens egen jord. Ligeledes vil landbrugs-universitetet tage del i projektet og sende nogle af deres studerende til Casa Bernabe hvert år og deltage ligesom eleverne fra Agroskolen. Sammen vil disse parter lave et uddannelsesforløb, således at børnene / de unge kommer igennem det grundlæggende vedr. landbrug, så de kan få job, selv få en lille farm eller læse videre på universitetet efter endt skolegang på Casa Bernabe.

Dette projekt vil tage 2 år, og efter disse to år vil man på Casa Bernabe have en  landbrugsuddannelse, som disse børn og unge (og mange efter dem) kan have glæde af, således at de kan blive selvforsørgende, når de skal slutte i skolen. Menigheden i Verbo, Managua, og mentorerne dér står naturligvis til rådighed for børnene og vil hjælpe dem, med alt hvad de kan, men der vil også sammen med øvrige samarbejds-parter blive dannet en gruppe, som helt konkret skal træde i karakter og hjælpe børnene til selvforsørgelse, når de skal forlade skolen. Det er utroligt vigtigt, at børnene / de unge vil kunne forsørge sig selv, så de ikke skal være økonomisk afhængige af andre resten af deres liv – eller ende på gaden, hvor de kom fra!

Budgetoverslag:  

Budgettet løber op i godt en million danske kroner – helt præcist 1.071.178 kr. Knap 400.000 kr. af dette beløb søges fra Danida, og 200.000 kr. ydes af Verbo kirken, mens et større beløb ydes af Agroskolen og øvrige samarbejdsparter via frivillig og ulønnet medvirken i projektet. Alle disse beløb og indsatser er vi meget taknemmelige for, men der vil alligevel skulle findes godt 200.000 kr. derudover for at få det hele til at gå op. 

Hvordan kan du hjælpe? 

                                                                                                © Børnenes Liv