Tove Videbæk, formand for Børnenes Liv på rejse

I pigernes refuge home deles flag ud, 41


Her er lige lidt info om en meget spændende tur, jeg skal på i august. 1) Dels skal jeg til 50 års studenterjubilæum på Edsel Ford High School i Dearborn (en forstad til Detroit), Michigan. 2) Derfra skal jeg direkte til Nicaragua, hvor jeg skal møde børn på gader og lossepladser samt vores samarbejdspartner og se udviklingen af deres arbejde 3) Derudover skal jeg mødes med den nicaraguanske boligminister, som er gift med en dansker!

Vedr. 1) 50 års studenterjubilæum på Edsel Ford High School:

I skoleåret 1963-64 var jeg i USA som udvekslingsstudent (via American Field Service, AFS). Jeg gik på daværende tidspunkt på gymnasiet påHaderslev Katedralskole, hvor jeg senere færdiggjorde gymnasietiden og tog studentereksamen. I udvekslingsåret i USA boede jeg hos en familie samtidig med at jeg tog afsluttende eksamen (=studentereksamen). I løbet af året var jeg forpligtet til at holde foredrag om Danmark alle mulige steder (max. 2-3 gange pr. uge). Det kunne være skoler med 2.000 elever eller en Rotary eller Lions Club. Ligeledes skulle jeg repræsentere Danmark ved en stor international festival, hvor der skulle danses folkedans, og man skulle helst komme i sit hjemlands folkedragt. Sådan én havde jeg ikke, men kontaktede så det lokale museum i min fødeby, Haderslev. Dette museum gav sig til at (hånd)sy en helt ny, autentisk sønderjysk (meget smuk) folkedragt til mig. Helt gratis - blot skulle jeg love at aflevere den efter hjemkomsten og samtidig fortælle om mit år i USA. Aviserne i USA skrev om det, og disse artikler bragte jeg ligeledes med hjem. Ja, der kunne fortælles meget fra det år. Men rigtig mange af de skønne skolekammerater på Edsel Ford High School skal jeg nu mødes med fredag d. 16. til søndag d. 18. aug. Altså 3 dages festligholdelse af vores 50 års studenterjubilæum. Jeg skal bo hos en veninde, idet min værtsfamilie i mellemtiden er flyttet til Californien.

Vedr. 2) Besøg hos børn på gaden og på lossepladser sammen med "Børnenes Livs"  samarbejdspartner i Nicaragua.

Søndag d. 18. aug. lander jeg i Nicaragua og skal mandag-torsdag mødes med lederne for det arbejde blandt børn på gaden og på lossepladser, som foreningen "Børnenes Liv" støtter. Ligeledes skal jeg ud og se, hvordan arbejdet med at hjælpe gadebørnene udvikler sig. (Fredag morgen går turen hjem igen, og jeg lander i Billund lørdag morgen)

Jeg vedhæfter lidt info om foreningen og arbejdet, som jeg skrev i august 2012, da jeg havde besøgt samarbejdspartneren første gang for at indgå en kontrakt, som jeg havde brug for, for at kunne søge midler til gadebørnsarbejdet hos Danida. Pt. har vi en ansøgning liggende hos DMR-U (Dansk Missions Råds Udviklingsafdeling - under Danida). Vores projekt drejer sig om at tage sig af børn fra gader og lossepladser, give dem sund mad, skolegang, praktisk træning m.v., så de senere vil kunne forsørge sig selv (uden at blive kriminelle eller prostituerede).

Vedr. 3) Møde med Nicaraguas boligminister, som er gift med en dansker.

Da jeg første gang var i Nicaragua, hørte jeg om, at landets boligminister havde boet i Danmark i en årrække og var gift med en dansker. Det har jeg senere undersøgt og efterfølgende kontaktet ægteparret Jensen i Managua. De har sammen boet i Danmark i 10 år indtil 2007, da konen, som er fra Nicaragua blev bedt om at komme hjem og blive boligminister. Det har hun været siden. Både hun og deres børn taler dansk. (Deres voksne datter blev i Sønderjylland, da de sammen med 2 sønner tog tilbage til Nicaragua i 2007.)

Efterfølgende har jeg haft e-mail og telefon-kontakt med Ervin Jensen, som vil arrangere et møde for mig med sin kone, boligminister i Nicaragua, Judith Silvia de Jensen. Jeg glæder mig ustyrligt meget til at møde dem begge og evt. se noget af det, som hun som minister har gjort for at hjælpe de fattigste familier i Nicaragua.

Ja, det var lidt inputs om en meget spændende "rejse", som jeg snart skal ud på. Det kunne være, at I kunne være interesseret i at lave lidt om det, her midt i "agurketiden", hvor der ikke er så meget pres på i medierne som på andre tider af året.

Derudover er der forskellige informationer på: www.bornenesliv.org - og www.facebook.com/bornenesliv. På disse sider er der masser af fotos, som I er velkomne til at låne.

Og det er klart, at jeg naturligvis gerne løbende vil sende jer informationer og fotos fra turen, hvis I er interesseret i det. Under alle omstændigheder er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen,

Tove Videbæk, tidl. MF, byrådsmedlem i Ikast-Brande

Formand f. foreningen "Børnenes Liv"

Tlf. 23 41 31 79

E-mail: tovev@tovev.dk

                                                                                                © Børnenes Liv