Sundhed

Garbage seekers community.jpg



Der er fortsat en betydelig sygelighed af malaria, og fejlernæring af børn er udbredt. 

Kun ca. 60% af befolkningen har adgang til rent drikkevand. 

Det angives, at ca. 85% af befolkningen har adgang til sundhedsvæsenet. 

For voksne under 45 år er voldelig død inkl. ulykker den hyppigste dødsårsag. 

For ældre er hjertesygdom og apopleksi de mest almindelige dødsårsager. Død pga. infektionssygdomme er hyppig i alle aldersklasser.



                                                                                                © Børnenes Liv