Uddannelse

Nic.Ometepe.LocalBoys.JPGUddannelsessystemet blev i begyndelsen af 1990'erne mere liberalt orienteret med bl.a. oprettelse af private skoler. Ca. 1/3 af befolkningen er analfabeter (1995).

Børn kan begynde i førskolen som treårige. Den seksårige skolepligt opfyldes i den offentlige, gratis grundskole for 7-12-årige. Så at sige alle børn kommer i skole, men frafaldet er stort: ca. 21% i 1994. Den fortsatte skolegang, der er af op til fem års varighed, omfatter bl.a. almene og erhvervsrettede uddannelser og følges af ca. 43% (1994).

Videregående uddannelse tilbydes på seks universiteter og tre andre højere læreanstalter (1996).

                                                                                                © Børnenes Liv