Forfatning

7768715374_840c8958d2_k

Der vaskes bilruder midt på gaden i håb om at tjene til mad.


Nicaragua er en republik i den centrale del af Mellemamerika; landet er det største i regionen og har kystlinje til både Stillehavet og Det Caribiske Hav. Vulkanudbrud og ødelæggende jordskælv er en del af Nicaraguas historie, men også politiske og sociale rystelser har især siden 1970'erne bragt landet i et økonomisk og socialt kaos. Landbruget udgør fortsat den økonomiske rygrad. Som i andre mellemamerikanske lande er forbindelserne til USA nære og modsætningsfyldte.


Spansk er officielt sprog og modersmål for størstedelen af befolkningen. 


Sandinistregeringen indførte efter valget i 1979 et socialistisk inspireret styre, hvilket bl.a. indebar, at en lang række virksomheder og finansielle institutioner blev nationaliseret, og man stræbte efter at skabe en højere grad af social lighed i samfundet. En fejlslagen politik, borgerkrig og USAs embargo mod landet førte imidlertid til en dyb krise i slutningen af 1980'erne, hvor Nicaragua var plaget af hyperinflation og recession. Et liberalt systemskifte fulgte efter valget i 1990, og den økonomiske politik har siden haft som mål at genskabe makroøkonomisk stabilitet med hjælp fra bl.a. Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Selvom økonomien med bl.a. en stigende turisme siden 1994 har været i vækst, og inflationen er kommet under kontrol, er Nicaragua fortsat et af Amerikas fattigste lande med høj arbejdsløshed, skæv indkomstfordeling og en stor gældsbyrde, som dog lettedes med 80% i 2004 efter aftale med Verdensbanken og Rusland, som gav afkald på sovjetiske tilgodehavender.

Efter at forbindelserne til USA er blevet genoprettet, har USA igen overtaget rollen som Nicaraguas vigtigste handelspartner; fra 2005 gælder frihandelsaftalen CAFTA. Der er et stort underskud på handels- og betalingsbalancen. Danmarks eksport til Nicaragua var i 2005 på 19 mio. kr., mens importen derfra var på 2 mio. kr. Danmarks bistand udgjorde 180 mio. kr. i 2004.

 I 2006 blev Daniel Ortega fra FSLN valgt til præsident efter 17 år i opposition. Ortega lagde vægt på, at partiet gik væk fra marxismen og blive mere socialdemokratisk. En uge før valget støttet FSLN et lovforslag for et totalt forbud mod abort, selv når moderens liv er i fare. Loven blev vedtaget, og det blev spekuleret om FSLN kun stemte for forslaget for at de konservative fik færre stemmer. Præsidenten kan kun sidde én mandat periode. Ortega forsøger derfor at vinde støtte til en ændring, så han kan sidde længere. 

                                                                                                © Børnenes Liv