Fadderskaber

Engang var Nicaragua et velstående landbrugsland og kaldtes Mellemamerikas spisekammer. Men efter borgerkrige er landet nu det fattigste i hele Mellemamerika, og kun lidt af den frodige jord bruges til landbrugsdrift. 

Resultatet har blandt andet været, at der i Nicaragua er op mod 150.000 gadebørn og heraf en stor del i hovedstaden Managua. Deres tilværelse er en daglig kamp for overlevelse. 

Børnenes Liv er stiftet for sammen med kirken Mision Cristiana Verbo (herefter "Verbo") i Managua at afhjælpe noget af denne nød. Verbo driver skole og børnehjem, hvor de tager nogle af disse børn ind og for at hjælpe dem til en værdig tilværelse gennem undervisning og oplæring i eksempelvis håndværk og landbrug. 

Leveomkostningerne er høje i Nicaragua, og det koster op mod USD 200 om måneden for hvert barn på børnehjem til ophold, kost, sundhed og uddannelse/skolegang. 

Børnenes liv ønsker at formidle en slags fadderskabsaftale for nogle af disse børn, men hvor den europæiske/afrikanske tradition for fadderskaber er ca. DKK 200 om måneden, forslår dette beløb altså ikke at give fuld understøttelse til et barn på børnehjem. 

Børnenes Liv har derfor indgået en aftale med Verbo om formidling af fadderskabsaftaler med følgende hovedindhold: 

  • • Der ydes fadderskabs-støtte til et barn i børnehjemmet med USD 30 (DKK 200) månedligt 
  • • Verbo anvender beløbet primært til uddannelsesmæssige formål for barnet og sekundært sundhedsmæssige eller andre behov. 
  • • Fadderne får et billede med en kort beskrivelse omkring barnet samt en årlig opfølgning, men der er ikke mulighed for personlig kontakt med barnet 
  • • Barnet bliver ikke orienteret om fadderskabet for ikke at skabe misundelse mellem børnene 
  • • Hvis et barn fjernes fra børnehjemmet af regeringen eller af anden grund, overfører Verbo fadderskabet til et andet barn og giver de samme oplysninger om dette barn 


Det er hensigten, at en fadderskabsaftale fortsætter indtil den siges op med 12 måneders varsel 

Fadderne kan få skattemæssigt fradrag for fadderskabsydelserne. 

For at lette administrationen hos Børnenes Liv vil fadderskabs-ydelsen blive opkrævet via PBS, og det vil være en stor hjælp, hvis vi kan opkræve den automatisk. 

Der indgås en fadderskabs- aftale som vedhæftede eksempel, som kan printes ud og sendes til Børnenes Liv,  H.C.Andersens Vej 16, 7430 Ikast. Printbar fadderskabsbeskrivelse.


                                                                                                © Børnenes Liv