Baggrund

Gadeliv, fattigdom og seksualiseret vold hænger tæt sammen i Nicaragua, hvor både børnearbejde og antallet af gadebørn er i drastisk stigning. Men du kan række børnene en hånd!

En del af den lange kø af sultne børn ved et mad-uddelingscenter i Nicaragua.


"I julen / nytåret 2011-2012 besøgte vi Nicaragua og så masser af børn i alderen 5-15 år springe rundt imellem bilerne for at tigge eller tjene småpenge ved forskellige aktiviteter. Det rørte os dybt i hjertet. Disse børn slikkede på tomme pizzabakker, sniffede lim m.v." fortæller Tove og Mogens Videbæk som er stifterne af foreningen

Brug af Cookies

Cookies Børnenes Liv

www.bornenesliv.org anvendes cookies. Herunder kan du læse mere om, hvilke cookies der anvendes, hvorfor de benyttes, og hvordan de vælges fra. 

Ejeroplysninger

Foreningen Børnenes Liv

Tove Videbæk, Formand 

Chr. Wærumsgade 21,

8000 Århus C

Tlf.: +45 2341 3179
info@bornenesliv.org

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, som lægges på din computer, telefon, tablet eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer. En cookie samler information om hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om din computer bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. 

Forskellige typer af cookies

Der findes forskellige typer af cookies på vores hjemmesider. 

a. Session cookies, som kun gemmes midlertidigt under en browsing session for at tillade normal brug af systemet og slettes fra din enhed, når du lukker din browser

b. Persistent cookies, som kun læses af webstedet, gemmes på din computer i en bestemt periode og slettes ikke, når browseren er lukket. Sådanne cookies bruges, hvor vi har brug for at vide, hvilke sites du ofte besøger, for eksempel for at give os mulighed for at gemme dine præferencer til næste login.

 

c. Third party cookies, som er indstillet af andre onlinetjenester, der kører indhold på den side, du ser, for eksempel af tredjeparts analytics virksomheder, der overvåger og analyserer vores webadgang.

 

Du kan evt. læse mere om cookies her: http://da.wikipedia.org/wiki/Cookie 

Afvis eller slet cookies

Du kan fjerne cookies ved at følge instruktionerne i enhedens præferencer. Men hvis du vælger at deaktivere cookies, kan nogle af vores funktioner ikke fungere korrekt, og din online oplevelse kan være begrænset. 

Du kan læse nærmere omkring hvor du afviser eller sletter cookies her: www.minecookies.org/cookiehandtering/ 

Cookies anvendt på vores website

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider: 

Vimeo player
Cookies: __gads, __qca, __ssid, _abexps, _ga, _gid, _uetsid, player, vuid, continuous_play_v3
Leverandører: www.vimeo.com 
Beskrivelse: Benyttes i forbindelse med indlejret af Vimeo videoer på hjemmesiden

 

Youtube player
Cookies: CONSENT, PREF , VISITOR_INFO1_LIVE, YSC
Leverandører: www.youtube.com og www.google.com
Beskrivelse: Benyttes i forbindelse med indlejret af Youtube videoer på hjemmesiden

 

Ingen af disse cookies anvendes til at indsamle og registrere data, som kan henføres til nogen identificerbar person 


Privatlivspolitik og cookies


Privatlivspolitik for Børnenes Liv

Vedtaget i maj 2018

 

Børnenes Livs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Børnenes Liv er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

                    Kontaktperson: Hugo Martinussen

                    Adresse:          H.C.Andersens Vej 16, 7430 Ikast

                    CVR-nr:           34 13 03 45

                    Telefonnr.:       4064 2001

                    Mail:                hugomartinussen@gmail.com

                    Website:           bornenesliv.dk  og børnenesliv.dk viser bornenesliv.org

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Oplysninger om medlemmer, frivillige ulønnede medarbejdere, gavegivere, modtagere af nyhedsbrev o.lign.

-    Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, oprettelsesdato og evt. -sted, telefonnummer og e-mailadresse

2.     Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   CPR-nummer

o   Bankoplysninger


 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan vi få almindelige person-oplysninger fra offentligt tilgængelige søgesider, primært KRAK, hvis vi har mistet nogle af de oplysninger, du tidligere har givet (f.eks. ved flytning eller skift af telefonnummer)

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·     Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·     At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·     Behandling efter lovkrav

·     Behandling med samtykke

 

Formålene:

Formål med behandling af personoplysninger:

·     Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·     Foreningens håndtering af modtagne gaver, herunder indberetning til SKAT af gaver modtaget med skattemæssig fradragsret

·     Foreningens udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til foreningens arrangementer

·     Administration af din relation til os, herunder medarbejderadministration

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·     Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

·     Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·     Udsendelse af nyhedsbreve o.lign. om aktiviteterne i foreningen

·     Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter

·     Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·     Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

·     Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som eventuelt bistår os med vores IT-drift og hosting mv.

Vi videregiver personlysninger til SKAT til lovpligtige indberetninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke og vi sender dig ikke markedsføringsmateriale fra firmaer uden dit samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som gavegiver, som modtager af nyhedsbreve eller som frivillig medarbejder.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter afmeldt interesse i at modtage nyhedsbrev o.lign. og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·     Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 

Gavegivere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter modtagelse af gaven og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·  Oplysning om gavegivere skal til opfyldelse af bogføringskravene opbevares i 5 år efter udløbet af et år


Modtager af nyhedsbreve:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter afmeldt interesse i at modtage nyhedsbrev o.lign. og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·    Oplysning om modtagere af nyhedsbreve o.lign. som ikke er medlem eller gavegiver vil blive opbevaret i indtil 1 år efter afmeldt interesse.

 

Frivillige ulønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·    Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i indtil 1 år efter dit virke er ophørt

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, gavegivere og modtagere af nyhedsbreve o.lign. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Cookies

Cookies er filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Cookies sikrer, at tjenester og services fungerer optimalt på hjemmesiden.

Cookies gør det endvidere muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger. Vi benytter ikke denne mulighed til at lagre oplysninger om dig.

Vil du vide mere, kan du klikke her.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, email:dt@datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du eventuelt modtage meddelelse herom via e-mail. 

Vision

Vision


Børnenes Liv hjælper gadebørn til et værdigt liv i et kristent miljø.


Børnenes Liv - Children´s Lives is working on a projects to improve education, opportunities and rights for vulnerable children and youth in Nicaragua. The long term goal is a sustainable education model, addressing the underlying causes of the “street kid” problem by providing an on-going system of education, vocational training, remediation and improvement will be in place. 

Bestyrelse

Bestyrelse 

Bestyrelsen for Børnenes Liv: 


IMG_2858 - version 3

Tove Videbæk

Formand

Vestervang 33

8000 Århus C

E-mail: formand@bornenesliv.org

Telefon: 23 41 31 79

Billede


Hugo Martinussen

 Kasserer

Telefon: 40 64 20 01

E-mail: hugomartinussen@gmail.com

IkastSkærmbillede 2019-06-21 kl. 21.10.52Gabriela Cruz

Bestyrrelsesmedlem

Telefon:

E-mail: Vedtægter

Vedtægter for foreningen

 

Børnenes Liv

 

 § 1. Navn & hjemsted:

       Foreningens navn er Børnenes Liv.

        Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

 

§ 2. Formål:

        Foreningens formål er at støtte humanitært og socialt arbejde i ulande, herunder                   specielt at formidle hjælp til fattige og kriseramte børn og unge og kriseramte  

       områder i ulandene.

        Foreningens aktiviteter har et landsdækkende sigte.

 

§ 3. Medlemmer.

       

       a. Indmeldelse.

            Medlem af foreningen er enhver af bestyrelsen godkendt person som   

           anerkender foreningens formål og indbetaler kontingentet.

 

        b. Udmeldelse.

            Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse herom til  

           bestyrelsen.

            Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.

 

§ 4. Bestyrelse.

        Foreningen ledes af en bestyrelse efter de retningslinjer der vedtages på           generalforsamlingen.

        a.  Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 7 medlemmer der vælges på                generalforsamlingen. Valg gælder for en 2-årig periode. Genvalg kan finde  

            sted.

            Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år.  

            Således er halvdelen af bestyrelsen på valg efter det første år.

        b.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og        kasserer.

        c.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

       d.  Bestyrelsen har møde mindst 2 gange om året, men gerne oftere såfremt  

            opgaverne / arbejdet, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver   

            dette.

        e.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er           

            til stede.

        f.   Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed   

            tæller formandens stemme dobbelt.

       g.  Der føres referat fra alle bestyrelsesmøder. Referatet udviser minimum de   

            trufne  beslutninger.

       

§ 5. Generalforsamling.

        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

 a.  Generalforsamling afholdes hvert år senest d. 31. august.

        b.  Der indkaldes skriftligt til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 

            Indkaldelse sendes til den af medlemmet opgivne adresse. Indkaldelsen skal 

            indeholde dagsorden til generalforsamlingen.

        c.  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1.    Velkomst ved formanden.

2.    Valg af dirigent og referent.

3.    Bestyrelsens beretning ved formanden.

4.    Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab ved kasserer.

5.    Valg til bestyrelsen. (Emner fremlægges af bestyrelsen).

6.    Valg af revisor.

7.    Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8.    Indkomne forslag.

9.    Eventuelt.

 

        d.  Emner til pkt. § 5.c.5 og § 5.c.8 indsendes skriftligt til bestyrelsen og skal 

            være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen.

        e.  Hvert medlem har én stemme.

        f.   Beslutninger vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

        g.  Referent skriver referat. Referatet underskrives af dirigent og formand og 

            gælder som dokumentation overfor tredjemand vedr. det på  

            generalforsamlingen passerede.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

        Der afholdes ekstra ordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen ønsker det 

        eller minimum 1/3 af medlemmerne har indgivet skriftlig begrundelse for dette.

         Indkaldelse og afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling sker efter  

        samme retningslinjer som en ordinær generalforsamling.

 

§ 7. Økonomi.

 

        a.  Regnskab.

             Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

             Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte  

            revisor.

             Foreningens reviderede regnskab ligger til eftersyn på foreningens kontor og   

            hos   formanden mindst 8 dage før generalforsamlingen.

            Ethvert medlem kan anmode om at få tilsendt det reviderede regnskab.  

 

        b. Tegningsret.

1.    Foreningens formand tegner foreningen i alle normale driftsforhold efter    

   retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

2.    Ved større dispositioner (beløb fastsættes af bestyrelsen) tegnes    

   foreningen af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem.

3.    Hverken medlemmer eller bestyrelse kan gøres personlig ansvarlig for            

   foreningens gæld eller forpligtelser.

 

         c. Aktiver.

 

              1. Foreningens aktiver tilhører foreningen som juridisk person. Hverken                                                    bestyrelsen eller medlemmer har ejendomsret til foreningens aktiver.

 

            2. Foreningens aktiver kan ikke være sikkerhed / garant for bestyrelsens eller                                                                          medlemmers personlige gæld.

 

§ 8.  Vedtægtsændringer og regler om foreningens ophør.

 

            1. Vedtægtsændringer.

                Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende 

                generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum. Vedtagelsen skal ske  

                med mindst 2/3 flertal ved begge generalforsamlinger.

 

             2. Ophør

                  Ophør af foreningen vedtages på samme måde som under § 8 stk. 1. Efter                                                                                     ophør fordeler bestyrelsen (efter vedtagelse på sidste ekstraordinære 

                 generalforsamling) alle foreningens aktiver til en forening med lignende                                                formål og som arbejder efter de samme principper som foreningen 

                 Børnenes Liv.

 

                                                                                                 © Børnenes Liv